do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Mikołaj z PSP w Karłowicach zawitał do Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Mikołaj z PSP w Karłowicach zawitał do Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu

2017-12-10 10:43:01

Okazuje się, że miesiąc grudzień to magiczny miesiąc. Dzięki uczniom naszej szkoły magia dotarła również do podopiecznych Domowego Hospicjum Dziecięcego

więcej
Mikołajki

Mikołajki

2017-12-07 16:45:19

6 grudnia uczniowie spotkali w szkole św. Mikołaja. Mimo braku śniegu Mikołaj przybył i obdarował uczniów prezentami.

więcej
Andrzejki

Andrzejki

2017-11-24 15:46:00

23 listopada w szkole odbyły się Andrzejki. Poza muzyką tańcami, wróżbami, słodkim poczęstunkiem uczniowie mięli okazję wziąć udział w  pokazie

więcej
Nadleśnictwo Opole

Nadleśnictwo Opole

2017-11-16 16:50:59

15 listopada uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce do Gospodarstwa  Edukacyjnego Nadleśnictwo Opole. Wyjazd był zorganizowany w ramach prjektu „Młodzi

więcej
Konkurs o patronie naszej szkoły

Konkurs o patronie naszej szkoły

2017-11-13 18:04:47

Konkurs o patronie naszej szkoły W październiku obchodziliśmy Dzień patrona naszej szkoły. Z tej okazji odbyły się dwa konkursy: Konkurs plastyczny

więcej
Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

2017-11-10 17:59:10

W dniu 10 listopada 2017 r.  w Publicznej  Szkole Podstawowej   w Karłowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Wsparcie i kreatywność

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Poszanowanie tradycji

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Najważniejszy jest uczeń

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Nasi absolwenci

Absolwent PSP w Karłowicach jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; czerpie radość z nauki; przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; zgodnie współpracuje z innymi; jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

Aktywna i przyjazna świetlica

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Jest to czas na rozwijanie ich zainteresowań. Wtedy odbywają się zajęcia plastyczne, różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas, by odrobić część zadania domowego. Zajęcia świetlicowe często współgrają z lekcjami tak, by powtórzyć i rozszerzyć omawiany wcześniej materiał. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.

Szkoła gdzie się dużo dzieje

Rozszerzona oferta dydaktyczna, zajęcia dodatkowe (plastyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, itd.), urozmaicone zajęcia sportowe (kółko kolarskie, wyjazdy na basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna), wyjścia i wyjazdy (dorobek kulturowy najbliższej okolicy, muzea, teatr, filharmonia; szkolne wycieczki dwudniowe), tradycje oraz szkolne święta i wydarzenia (apele rocznicowe, andrzejki, klasowe wigilie, bal karnawałowy ).


Misja

naszej szkoły

user

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.